Združenje bank Slovenije

Debetni račun

Debetni račun je bančni račun, s katerim lahko posameznik, samostojni podjetnik ali pravna oseba posluje v okviru razpoložljivih sredstev.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI