Združenje bank Slovenije

Dekurzivne obresti (obrestovanje)

Dekurzivno obrestovanje je obrestovanje, pri katerem se obresti pripišejo glavnici izračunajo na koncu kapitalizacijskega obdobja - to je obdobje za katerega se računajo obresti.