Združenje bank Slovenije

Delovni dan

Delovni dan je čas, v katerem bančni delavci na svojem delovnem mestu opravljajo svoje delo. Banke pogosto uporabljajo še izraz poslovni čas ali delovni čas, ki označuje časovno obdobje, v katerem so bančni delavci na voljo strankam za opravljanje bančnih poslov. Delovni oziroma poslovni čas posamezne banke javno objavljajo.