Združenje bank Slovenije

Depozit

Depozit je določena denarna vrednost na računu Depozit je lahko na vpogled (imetnik prosto razpolaga z njim) ali je vezan za določeno obdobje ( imetnik praviloma ne more razpolagati z njim). Depoziti se lahko obrestujejo po fiksni ali spremenljivi obrestni meri in imajo različne ročnosti (obdobje vezave), praviloma se z daljšim obdobjem vezave povečujejo obresti oziroma donos.