Združenje bank Slovenije

Donos

Donos je dobiček ali izguba, ki ga ustvari premoženje (denar, vrednostni papirji…) skozi določen čas. Ta se ponavadi izraža kot odstotek vloženega premoženja oziroma kapitala ali za določeno časovno obdobje. Donosnost je merilo uspešnosti naložbe.