Združenje bank Slovenije

Dospelost

Dospelost je trenutek, ko postane neka obveznost izterljiva in se lahko zahteva njena izpolnitev.