Združenje bank Slovenije

Efektivna obrestna mera (EOM)

Ta obrestna mera nam pove, po kakšni »ceni« si bomo izposodili denar. Je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Pri EOM se poleg deklarirane bančne obrestne mere upoštevajo vsi stroški, povezani z odobritvijo kredita. Vsak ponudnik kreditov mora nedvoumno objaviti EOM kredita.