Združenje bank Slovenije

Elektronsko bančništvo

Način opravljanja bančnih in drugih finančnih storitev s pomočjo elektronskih tržnih poti.