Združenje bank Slovenije

EMV

Standard, ki zahteva uporabo čipne tehnologije na plačilnih karticah. Razlog za uvedbo te tehnologije s 1. januarjem 2005 je bilo povečanje števila zlorab (»skimming«), ki so po svetu zelo razširjene. Z uporabo čipa pa ponarejevalci težje zlorabljajo kartične sisteme. Kratico EMV sestavljajo začetne črke organizacij (Europay, MasterCard, Visa), ki so uvedle ta standard za poslovanje s karticami.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI