Združenje bank Slovenije

Enolična identifikacijska oznaka

Kombinacija številk, črk in znakov, ki se uporablja za nedvoumno identifikacijo plačnika ali prejemnika ter njegovega računa pri banki.