Združenje bank Slovenije

Enkratno geslo

Enkratno geslo ali OTP (one time password) je enkratna številka, ki se uporablja za avtentikacijo (overjanje) identitete imetnika.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI