Združenje bank Slovenije

Eskontna obrestna mera

Obrestna mera, ki jo centralna banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, odobrena na podlagi vrednostnih papirjev.