Združenje bank Slovenije

EUR (evro)

EUR je mednarodna oznaka za denarno enoto evro, ki je uradna valuta in zakonito plačilno sredstvo držav članic evroobmočja.