Združenje bank Slovenije

Fiksna obrestna mera

Vnaprej določena obrestna mera, ki se v času, določenem s pogodbo, ne spreminja.