Združenje bank Slovenije

Finančne storitve

Vse vrste storitev in poslov, ki jih opravljajo različne finančne institucije (banke, hranilnice, lizinške družbe, borznoposredniške hiše, finančni svetovalci itd.).