Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Elektronske tržne poti
  Tržne poti, ki strankam z različnimi komunikacijskimi in informacijskimi tehnologijami omogočajo opravljanje bančnih in… več...
 • Elektronski denar
  Elektronski nadomestek oz. ekvivalent za gotovino, ki je shranjen na elektronski napravi, kakršna je kartica s čipom ali… več...
 • Elektronski plačilni instrument
  Sodobni plačilni instrumenti, ki so se oblikovali na podlagi razvoja informacijske, komunikacijske in druge tehnologije.… več...
 • Elektronski podpis (digitalni podpis)
  Digitalni ali elektronski podpis nadomešča ročni podpis pri dokumentih v elektronski obliki. Podpisnik mora imeti… več...
 • Elektronsko bančništvo
  Način opravljanja bančnih in drugih finančnih storitev s pomočjo elektronskih tržnih poti.
  več...
 • Elektronsko plačilo/ e-plačilo
  Plačilo, ki ga banka opravi s pomočjo elektronskih medijev po elektronskih tržnih poteh.
  več...
 • Emisija, izdaja
  Zbiranje dolgoročnih finančnih sredstev z izdajanjem vrednostnih papirjev (obveznic, delnic). več...
 • EMU - Ekonomska in monetarna unija
  Je rezultat procesa usklajevanja gospodarskih politik držav članic EU; temelji na evru in skupni denarni politiki, katere… več...
 • EMV
  Standard, ki zahteva uporabo čipne tehnologije na plačilnih karticah. Razlog za uvedbo te tehnologije s 1. januarjem 2005… več...
 • Enkratno geslo
  Enkratno geslo ali OTP (one time password) je enkratna številka, ki se uporablja za avtentikacijo (overjanje) identitete… več...