Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Enolična identifikacijska oznaka
  Kombinacija številk, črk in znakov, ki se uporablja za nedvoumno identifikacijo plačnika ali prejemnika ter njegovega… več...
 • E-račun
  Račun, ki ga izdajatelj računa (pravna oseba) izda dolžniku (prejemniku računa) v elektronski obliki. S tem se bistveno… več...
 • ESCB - Evropski sistem centralnih bank
  ESCB sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU ne glede na to, ali so sprejele… več...
 • Eskontna obrestna mera
  Obrestna mera, ki jo centralna banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, odobrena na podlagi vrednostnih papirjev.
  več...
 • eSociala
  Informacijski sistem, katerega namen je hitro in pravilno odločanje v zvezi s pravicami iz javnih sredstev, zmanjševanje… več...
 • EU
  EU je kratica za Evropsko unijo oz. državno zvezo demokratičnih evropskih držav.
  več...
 • EUR (evro)
  EUR je mednarodna oznaka za denarno enoto evro, ki je uradna valuta in zakonito plačilno sredstvo držav članic evroobmočja.… več...
 • EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
  Medbančna obrestna mera, po kateri si največje banke z evroobmočja posojajo denarna sredstva za različne ročnosti (npr. en… več...
 • European Payment Council - EPC
  European Payment Council oz. Evropski svet za plačila je strokovno telo, ki so ga evropske banke leta 2002 ustanovile s… več...
 • Evroobmočje
  Območje evra, tudi Evrozona, Evrosistem ali Evroland. Skupina držav, ki namesto nacionalne valute uporabljajo evro in tako… več...