Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Hramba
  Shranjevanje nečesa za določen čas (npr. hramba vrednostnih papirjev). Največkrat hranitelj za svojo storitev zaračuna… več...
 • Hranilna vloga – račun
  Denarna vloga komitenta pri banki, katere namen je naložbeni, glavni cilj pa je varčevanje. Hranilno vlogo največkrat… več...
 • Hranilnica
  Finančna ustanova, ki zbira predvsem hranilne vloge prebivalstva in malega gospodarstva, ukvarja pa se tudi s kreditiranjem… več...
 • IBAN
  Mednarodna številka bančnega računa, ki se uveljavlja kot identifikacija za bančne račune v mednarodnem poslovanju. Banka… več...
 • Identifikacija
  Postopek preverjanja uporabnikove identitete oziroma informacijskega sistema, ki se lahko izvaja osebno oziroma elektronsko.… več...
 • Identifikacijski elementi
  Elementi prepoznave, ki omogočajo identifikacijo posameznika. Najbolj klasičen je osebna izkaznica, danes pa se uporabljajo… več...
 • Indeksacija
  Ukrep, namenjen prilagajanju inflaciji in njenim neželenim učinkom. V praksi to pomeni prilagajanje zneska, ki je bil… več...
 • Inflacija
  V tržnem gospodarstvu se cene izdelkov in storitev lahko vedno spremenijo. Nekatere se zvišajo, druge pa znižajo. O… več...
 • Informativni izračun
  Pripomoček, ki potrošniku daje osnovne informacije o želeni storitvi (npr. kreditni obveznosti, znesku obresti za vezavo… več...
 • Insolventnost
  Položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju… več...