Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Banka
  Finančna ustanova, ki ponuja bančne storitve. Beseda banka izhaja iz francoske besede »banque« oz. italijanske »banco« in… več...
 • Banka Slovenije
  Centralna banka Republike Slovenije, ki je neodvisna in pri opravljanju svojih nalog po Zakonu o bančništvu ni vezana na… več...
 • Bankovec
  Papirnat denar, ki je v uporabi šele razmeroma kratek čas. Včasih je denar obstajal zgolj v obliki kovancev, ki so… več...
 • Bazična točka
  Enota mere, s katero se izražajo majhne razlike v obrestni meri, deviznih tečajih ali donosih na obveznice. Ena bazična… več...
 • Bianco
  Izraz, ki se uporablja v povezavi s čekom, menico in podobno. Bianco ček je podpisan, nima pa vpisanega zneska. Prav tako… več...
 • BIC (Bank IdentifierCode)
  BIC je bančna identifikacijska koda (Bank Identifier Code), ki jo imajo vse banke, vključene v medbančno komunikacijsko… več...
 • Bilančna vsota
  Bilančna vsota nam pove, s kolikšnimi sredstvi razpolaga banka oz. kako velike so njene naložbe. Knjigovodsko je bilančna… več...
 • Blagajniški zapis
  Kratkoročni vrednostni papir, ki ga izdata centralna ali poslovna… več...
 • Blokada računa
  Banka po nalogu sodišča (ali drugih uradnih organov) ali imetnika računa zamrzne del sredstev ali poslovanje s celotnim… več...
 • Boniteta
  Ocena kakovosti in zanesljivosti poslovnega partnerja; lahko se nanaša na fizične osebe, pravne osebe in države. Običajno… več...