Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Dejavnost
  Dejavnost je aktivnost, ki jo na trgu v zameno za plačilo opravlja posameznik, samostojni podjetnik ali pravna oseba.
  več...
 • Dekurzivne obresti (obrestovanje)
  Dekurzivno obrestovanje je obrestovanje, pri katerem se obresti pripišejo glavnici izračunajo na koncu kapitalizacijskega… več...
 • Delnica
  Delnica je lastniški vrednostni papir, ki pomeni gospodarsko solastnino na delniški družbi in daje posledično delničarju… več...
 • Delniška družba
  Delniška družba je oblika gospodarske kapitalske družbe, ki ima kapital razdeljen na delnice.
  več...
 • Delovni dan
  Delovni dan je čas, v katerem bančni delavci na svojem delovnem mestu opravljajo svoje delo. Banke pogosto uporabljajo še… več...
 • Denar
  Denar je splošno veljavno plačilno sredstvo, ki ga lahko zamenjamo za izdelke in storitve. Je merilo vrednosti izdelka ali… več...
 • Denominacija
  Denominacija je znižanje imenske vrednosti papirnatega denarja. V praksi se denominacija izvede tako, da se n. pr. 1000… več...
 • Deponent
  Oseba, ki daje v hrambo premičnine (denar ali druge vrednosti) depozitarju oz. hranitelju. Hramba oz. odnos med deponentom… več...
 • Depozit
  Depozit je določena denarna vrednost na računu Depozit je lahko na vpogled (imetnik prosto razpolaga z njim) ali je vezan za… več...
 • Devalvacija
  Devalvacija ali razvrednotenje je uradno znižanje tečajnih vrednosti denarja glede na vrednost zlata in tujih valut.… več...