Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

  • Ček
    Pisni nalog, s katerim izdajatelj (komitent banke) pooblasti banko, naj prinašalcu pravilno izpolnjenega in podpisanega… več...
  • Čezmejna plačilna transakcija
    Čezmejno nakazilo je nakazilo denarja čez mejo, vendar med državami… več...
<< < 1 > >>