Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Bančna garancija
  Instrument zavarovanja, kjer banka kot izdajateljica garancije prevzame obvezo, da bo v primeru, če naročnik garancije ne… več...
 • Bančna kartica
  Pod pojmom bančna kartica največkrat razumemo kartico, ki jo stranke prejmejo, ko v banki odprejo transakcijski račun.… več...
 • Bančna poslovalnica
  Enota banke, kjer banka svojim komitentom in drugim omogoča opravljanje večjega ali manjšega nabora storitev iz svoje… več...
 • Bančna skupina
  Skupina več bolj ali manj lastniško in organizacijsko med seboj povezanih bank ali drugih finančnih organizacij. Vodilno… več...
 • Bančna tajnost
  Bančna tajnost oz. zaupni podatki so vsi podatki ter dejstva in okoliščine o posamezni stranki, s katerimi banka (hranilnica) … več...
 • Bančne storitve
  Sprejemanje depozitov od javnosti in dajanje kreditov za svoj račun. več...
 • Bančni avtomat – bankomat
  Samopostrežni terminal, ki omogoča bančne transakcije z bančnimi in plačilnimi karticami. Poleg dviga gotovine z osebnega… več...
 • Bančno interesno združenje
  Združenje bank Slovenije. Več na spletni strani
  več...
 • Banka
  Finančna ustanova, ki ponuja bančne storitve. Beseda banka izhaja iz francoske besede »banque« oz. italijanske »banco« in… več...
 • Banka Slovenije
  Centralna banka Republike Slovenije, ki je neodvisna in pri opravljanju svojih nalog po Zakonu o bančništvu ni vezana na… več...
<< < 123> >>