Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Kapital
  Kapital prevajamo kot »glavnico«, »temeljni znesek«, tudi »premoženje v denarju«, s kapitalom pa lahko mislimo tudi na… več...
 • Kapitalizacija
  Pretvorba dohodka, ki ga pričakujemo v prihodnje, v glavnico (kapital). Ko govorimo o kapitalizaciji obresti, mislimo na… več...
 • Kapitalizacijsko obdobje
  Obdobje med dvema zaporednima pripisoma (obračunoma) obresti.
  več...
 • Kartica
  Pojem plačilna kartica zajema različne vrste kartic, s katerimi je mogoče opravljati brezgotovinsko plačilo blaga ali… več...
 • Kartrična shema
  Splošni izraz za pravno osebo, ki ponuja produkte in storitve na podlagi plačilnih in kreditnih kartic. Institucije, ki… več...
 • Kliring
  Postopek denarne poravnave, ki poteka prek neke centralne ustanove. V tem postopku prejmejo člani te ustanove, ki so neto… več...
 • Knjigovodska vrednost
  Vrednost sredstev, ki je zabeležena v poslovnih knjigah in je namenjena finančnemu poročanju. Enaka je stvarni tržni… več...
 • Knjižni denar
  Je denar v obliki vknjižbe v poslovnih knjigah finančne institucije, s katerim se lahko plačuje. To so transakcijski… več...
 • Komercialna banka
  Depozitno-kreditna banka se imenuje tudi komercialna banka. Iz imena izhaja tudi njena funkcija, to je kreditiranje… več...
 • Komercialni zapis
  Komercialni zapisi so se uveljavili kot nadomestek za bančno posojilo, po vsebini pa so posebna oblika (nezavarovanih)… več...
<< < 1234> >>