Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Nadzorni svet
  Organ družbe (banke). Člane nadzornega sveta voli skupščina, skupščina jih lahko tudi odpokliče. Za člana nadzornega sveta… več...
 • Nakazilo
  Finančni posel, s katerim se denar usmeri na določen račun oz. k neki osebi.
  več...
 • Nalog
  Nalog banki pomeni, da stranka banko pooblasti, da v njenem imenu in za njen račun opravi neko dejanje, najpogosteje je to… več...
 • Naložbeni /poslovni načrt
  Dokument, ki vsebuje celostno in podrobno obrazložitev poslovanja podjetja, vlaganja v posel z oceno pričakovanih učinkov in… več...
 • Naložbeno zlato
  Naložbeno zlato je na voljo kot:
  • zlato v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo… več...
 • Namenski kredit
  je namensko pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar – denarna sredstva - na up dolžniku, in dolžnikom. Gre za natančno… več...
 • Nelikvidnost
  Zastoj v kroženju lastnine v procesu reprodukcije podjetja (nelikvidnost poslovanja), nezmožnost preoblikovanja nedenarnih… več...
 • Nenamenski kredit
  Predmet financiranja ni natančno določen, zato lahko kreditojemalec denar, ki ga najame, porabi po svoji volji.
  več...
 • Nepremičnina
  Prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami. Sestavni del nepremičnine so tudi vse njene… več...
 • Nerezident
  Pravna oseba s sedežem v tujini ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v tujini. Tujec je fizična oseba, ki ni… več...
<< < 12> >>