Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Pasiva
  Računovodski pojem. V bančnih bilancah so na pasivni strani denimo obveznosti, ki jih ima banka do svojih komitentov.… več...
 • PayPal
  Novejši plačilni sistem, ki za identifikacijo uporabnika uporablja elektronski poštni naslov. Namenjen je za prenos srednje… več...
 • PIN
  Osebna identifikacijska številka: skrivni niz številk, namenjen overjanju uporabnika.
  več...
 • Plačilna kartica
  Oblika plastičnega denarja, plačilni instrument, s katerim plačamo blago ali storitev, za znesek plačila pa banka… več...
 • Plačilna storitev
  Vodenje transakcijskih računov, izvrševanje plačilnih nalogov in izvajanje nakazil na podlagi gotovinskih pologov so oblike… več...
 • Plačilna transakcija
  Transakcija, ki se opravi med plačnikom in prejemnikom plačila. 
  več...
 • Plačilni instrument
  Ček, plačilna kartica, univerzalni plačilni nalog in vsa druga sredstva, ki imetniku omogočajo brezgotovinski prenos… več...
 • Plačilni promet
  Prenos denarnih sredstev, izvajanje plačil in izplačil ter obračunov oz. drugih poravnav v plačilnih sistemih.
  več...
 • Plačilni račun
  Je račun, ki ga odpre in vodi banka uporabniku za namene izvrševanja plačilnih transakcij.
  več...
 • Plačnik
  Plačnik je pravna ali fizična oseba, ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda plačilni nalog ali zagotovi soglasje k… več...
<< < 12345> >>