Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Račun
  Račun, ki ga ima stranka (pravna oseba, zasebnik, fizična oseba posameznik) pri banki in na katerem se beležijo vse vloge… več...
 • Razdolžnina
  Del glavnice kredita, ki ga poplačamo z anuiteto. Drugi del anuitete so obresti.
  več...
 • Razlika v ceni
  Razlika med prodajno in nabavno ceno, neupoštevajoč DDV. več...
 • Realna obrestna mera
  Obrestna mera, po kateri se izračunajo realne obresti. Te pomenijo dejanski dohodek posojilodajalca. Realne obresti so… več...
 • Recikliranje gotovine
  Ponovna sprostitev bankovcev v obtok, za kar skrbijo kreditne ustanove in drugi profesionalni uporabniki gotovine.
  več...
 • Referenčna obrestne mera
  Tržna obrestna mera, ki služi kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Običajno so to… več...
 • Referenčni menjalni tečaj
  Dnevna tečajnica, s katero Banka Slovenije sporoča tečaje valut praviloma ob 14.30 vsak delovni dan, ko deluje TARGET.… več...
 • Reklamacija
  Prijava, sporočilo, da storitev ali blago ni tisto, kar so nam obljubljali, in da hočemo ustrezno zamenjavo ali vračilo… več...
 • Relativna obrestna mera
  Relativna ali proporcionalna obrestna mera je tolikokrat nižja od letne obrestne mere, kolikorkrat je kapitalizacijsko obdobj… več...
 • Renta
  Stalni, redni dohodki od kapitala, zemljišča ali česa drugega.
  več...
<< < 12> >>