Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Saldo
  Končno stanje na računu. Izraz se uporablja predvsem v knjigovodstvu in pomeni računski ostanek, razliko med prejemki in… več...
 • Sanacija
  Reorganizacija, odpravljanje nastalih težav, v glavnem povezanih s financami. Npr. sanacija dolga. več...
 • Sef
  Predal, običajno kovinska škatla, ki ga ima banka v posebnem varovanem prostoru in je namenjen za shranjevanje vrednosti,… več...
 • Sekundarni trg vrednostnih papirjev
  Del finančnega trga, na katerem se trguje z že izdanimi vrednostnimi papirji; del sekundarnega trga je tudi borza vrednostnih … več...
 • SEPA (Single Euro Payments Area):
  Enotno območje plačil v evrih, na katerem lahko državljani ali podjetja plačujejo ali sprejemajo plačila v evrih pod… več...
 • Shema kreditnih plačil
  Shema plačil, ki opredeljuje pravila in postopke za kreditna plačila v evrih. Opredeljuje tudi minimalno raven storitve in… več...
 • Shema kreditnih plačil (Credit transfer scheme)
  Shema plačil, ki opredeljuje pravila in postopke za kreditna plačila v evrih. Opredeljuje tudi minimalno raven storitve in… več...
 • Sindicirano posojilo
  Posojilo, kjer skupina bank (dve ali več) priskrbi finančna sredstva posameznemu kreditojemalcu pod enotnimi pogoji, ki… več...
 • Sindicirano posojilo
  Posojilo, kjer skupina bank (dve ali več) priskrbi finančna sredstva posameznemu kreditojemalcu pod enotnimi pogoji, ki… več...
 • SISBON
  Slovenski informacijski sistem bonitet. Poslovanje registra je urejeno z Zakonom o bančništvu in Zakonom o potrošniških… več...
<< < 1234> >>