Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Talon
  Iz francoske besede »talon«, ki pomeni peta, ostroga. Del obrazca (čekovni blanket, univerzalni plačilni nalog itd.),… več...
 • Target 2
  Vseevropski sistem bruto poravnave v realnem času, prek katerega lahko banke izvajajo medbančna plačila in plačila strank.… več...
 • Tarifa
  Seznam storitev banke z navedbo cen. Tarifa banke mora biti javno objavljena in vsakomur dostopna. Banka stranko obvesti o… več...
 • Tečaj
  Tržna cena, po kateri se nekaj prodaja oz. kupuje. V banki gre običajno za devizne tečaje ali tečaje vrednostnih papirjev.… več...
 • Tečajnica
  Seznam tečajev, popis tečajev vrednostnih papirjev, blaga, deviz ali valut, s katerimi se trguje na borzi. Borze jo… več...
 • Tekoči račun
  Nekoč račun, ki ga je imela stranka za opravljanje denarnih transakcij. S pogodbo o vodenju tekočega računa za stranko se… več...
 • Temeljni kapital
  (Tudi osnovni kapital.) Tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki… več...
 • Terjatev
  je na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih… več...
 • Terminska pogodba
  Pogodba o nakupu ali prodaji (oziroma izročitvi) določenega zneska (ali števila) finančnih instrumentov oziroma blaga, ki bo… več...
 • Trajni nalog
  Pooblastilo banki, da za vas mesečno in za določeno časovno obdobje z vašega osebnega računa poravnava vnaprej določene… več...
<< < 12> >>