Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Univerzalna banka
  Glede na tip storitev, ki jih opravlja, je banka univerzalna, kadar se ukvarja tako s komercialnim kot tudi investicijskim b… več...
 • UPN – univerzalni plačilni nalog
  UPN je univerzalni plačilni nalog za domača in čezmejna plačila v evrih, ki je nadomestil stare papirne obrazce (posebno… več...
 • Upnik
  Oseba (pravna ali fizična), ki ima terjatev do dolžnika in ki lahko od dolžnika zahteva, da nekaj da, stori, opusti ali… več...
 • Upokojenski račun
  Vrsta osebnega transakcijskega računa, namenjena posameznikom, ki so upokojeni in katerih stalni vir dohodka je pokojnina.… več...
 • Uporabnik
  Vsaka oseba (pravna ali fizična), ki uporablja neko bančno storitev in/ali njeno tržno pot (npr. bankomat). Uporabnik ima… več...
 • Upravljanje s portfeljem (Upravljanje premoženja)
  Proces upravljanja naložb posameznika ali podjetja po načelu razpršenosti, s čimer se zmanjša tveganje in poveča možnost… več...
<< < 1 > >>