Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Valuta
  Beseda ima v bančništvu več pomenov. Pomeni lahko: denarni sistem države (zlata, srebrna valuta), denarno enoto, na kateri… več...
 • Valuta knjiženja
  Konkreten datum (dan), ko je narejena sprememba na računu. To je lahko sprememba, ki stanje na računu poveča ali zmanjša.… več...
 • Valutno tveganje
  Finančno tveganje, ki pomeni nevarnost finančne izgube zaradi sprememb vrednosti ene valute v primerjavi z drugo. Razmerje… več...
 • Varčevalni račun
  Poseben račun, ki ga banka odpre stranki na podlagi pogodbe. Kot pove že ime, je to račun, ki ni namenjen opravljanju… več...
 • Varčevati
  Gospodarno porabljati dobrine ali denar, tako da ne porabimo vsega in ustvarimo prihranke. Te lahko v prihodnosti… več...
 • Varnostni SMS
  Obveščanje stranke s kratkimi sporočili (SMS) na mobilni telefon o transakcijah, stanjih in drugih dogodkih, ki se izvajajo… več...
 • Varnostno e-poštno sporočilo
  Obveščanje stranke z e-poštnimi sporočili o plačilih in dvigih z njeno bančno kartico, stanju in spremembah stanja na… več...
 • Varstvo osebnih podatkov
  Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Varstvo osebnih… več...
 • Varščina
  Denarni znesek, ki ga ena stranka da drugi za utrditev sklenitve pogodbe ali za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz… več...
 • Vezana vloga
  Denar, položen na banki za določen čas. S tem denarjem imetnik v času, opredeljenem v pogodbi, ne more razpolagati, za… več...
<< < 12> >>