Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Zamudne obresti
  Obresti, ki jih (za kazen po višji obrestni meri) plačujemo za čas, ko zamujamo s plačilom dolžnega zneska. Za ta namen se… več...
 • Zapadlost
  Časovno opredeljen trenutek, ko se mora izpolniti neka obveznost oz. izvršiti neko dejanje. Pri depozitu npr. pomeni, da… več...
 • Zastava
  Ena izmed oblik zavarovanja bančnih terjatev. Razlikuje se glede na predmet zastave; poznamo zastavo premičnin (avto,… več...
 • Zastavna pravica
  Pravica upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti skupaj z obrestmi in stroški poplača iz… več...
 • Zastopnik
  je oseba, ki na podlagi pooblastila drugega (zastopani) zanj opravlja posle; praviloma odplačno. Značilni zastopniki so… več...
 • Zastopstvo
  je pravno razmerje, na podlagi katerega se ustvarjajo pravni posli, ki jih sklene ena oseba (zastopnik) v imenu druge osebe… več...
 • Zaupni podatki
  Podatki, ki jih je treba varovati. Tako mora banka ali hranilnica pri svojem poslovanju kot zaupne varovati vse podatke,… več...
 • Zavarovanje
  Garancija za izpolnitev obveznosti ali povračilo škode ob določenih dogodkih. V bančništvu se uporabljajo različne oblike… več...
 • Zavarovanje imetnikov kartic
  Nekatere banke, kot dodatno storitve imetnikom kartic, omogočajo tudi različne vrste zavarovanj (življenjsko, nezgodno,… več...
 • Zavarovanje imetnikov računov
  Nekatere banke imetnikom kartic kot dodatno storitev ponujajo tudi različne vrste zavarovanj (življenjsko, nezgodno,… več...
<< < 12> >>