Združenje bank Slovenije

Prezadolženost

Uradne opredelitve pojma prezadolženosti ni. Najemanje kreditov omogoča lažje in hitrejše doseganje življenjskih ciljev. Odvisno od velikosti dohodka se gospodinjstva v posameznem življenjskem obdobju različno zadolžujejo (npr. plačilne kartice z odloženim plačilom, kreditne kartice, limiti na računu, krediti). Določena raven dolga je za večino gospodinjstev realnost, vendar pa nemalokrat ravno nepoučenost in želja po zviševanju življenjskega standarda lahko vodita v prekomerno zadolževanje. Za prezadolženost gospodinjstev pa so lahko krive tudi druge, nenačrtovane okoliščine, ki pripeljejo do takšnega stanja (izguba zaposlitve, bolezen, smrt, prometna nezgoda).

 

Tako lahko v nekem trenutku nastane situacija, ko se zaradi spleta okoliščin poveča tveganje, da gospodinjstvo ne bo zmoglo izpolniti svojih obveznosti za odplačilo dolga, nekatera gospodinjstva pa se znajdejo celo v položaju, ko dolga ne morejo več odplačevati, torej postanejo prezadolžena.

 

V takih primerih imate v dogovoru z banko več možnosti:

  

·  reprogram kreditnih obveznosti – npr. podaljšanje dobe odplačevanja kredita, tako da se mesečni obrok zmanjša, ali odobritev novega kredita, v katerega se vključijo vsi dosedanji;

·  moratorij za odplačilo glavnice kredita za določen čas;

·  razglasitev osebnega stečaja posameznika.

 

Vendar pa se je prezadolženosti najbolje izogniti z razumnim zadolževanjem, tveganja morebitnih nenačrtovanih okoliščin pa lahko zmanjšate s sklenitvijo različnih oblik zavarovanja (zavarovanje za primer brezposelnosti, življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje kreditojemalca).


Z namenom preprečitve prezadolženosti posameznika bo banka pred sklenitvijo novega posla vpogledala v podatke o njegovi zadolženosti, ki se vodijo v sistemu SISBON.


POVEZANI POJMI