Združenje bank Slovenije

Možnost brezplačnega vodenja TRR

Nekatere banke v določenih situacijah, denimo brezposelnosti, ponujajo svojim strankam račune, za katere ne zaračunavajo mesečnih stroškov vodenja. Ti računi imajo navadno omejene funkcionalnosti (npr. ni možnosti limita), vendar zagotavljajo vse potrebno za gotovinsko poslovanje ter prejemanje socialnih transferjev in drugih prejemkov.

Vsekakor je smiselno, da se o teh možnostih pogovorite s svojim skrbnikom v banki, če ga nimate, pa se oglasite pri vodji poslovalnice, kjer imate odprt račun.
DOGODKI