Združenje bank Slovenije

Smrt in davek na obresti

Ob smrti sklenitelja varčevanja banka po prejemu sklepa o dedovanju ravna skladno z določili v sklepu. Ob preteku davčnega leta (koledarsko leto) bo banka na naslov umrlega imetnika depozita ali na naslov dedičev poslala obvestilo o izplačanih obrestih.
DOGODKI