Združenje bank Slovenije

Rojstvo

Nekatere banke pri odprtju računa za novorojenčka ponujajo vrsto ugodnosti (npr. prvi polog na račun, višja obrestna mera, priložnostna darilca).

Ob odprtju računa za novorojenčka boste morali predložiti rojstni list in davčno številko novorojenčka.  Davčno številko vam davčni urad v nekaj mesecih po rojstvu sicer pošlje sam, lahko pa jo prevzamete osebno na krajevno pristojnem davčnem uradu oz. izpostavi.


DOGODKI