Združenje bank Slovenije

Sklenitev pogodbe

Preden sklenete kakršnokoli pogodbo le-to pozorno preberite. Pogodbena določila morate razumeti, če jih ne razumete za razlago prosite bančnega referenta. V vsakem primeri vam na vašo zahtevo banka mora vnaprej predloži vzorec pogodbe z vsemi prilogami, ki jih lahko odnesete tudi pravnemu ali finančnemu strokovnjaku v pregled.
      
Paziti morate predvsem na:
* Višino zneska
* Obrestno mero: redno, zamudno, interkalarne, spremenljivost
* Način odplačevanja
* roke,
* stroške, provizije
* obveznosti strank in pravice bank,
* določila o odstopu ali prekinitvi pogodbe,
* drobni tisk oziroma splošne pogoje poslovanja
* način spreminjanja določil
* pogodbene kazni
* avtomatska poravnava obveznosti v primeru neplačila obveznosti
* zavarovanja
* datum sklenitve pogodbe

Za večino bančnih poslov veljajo tudi Splošni pogoji. Če je tako, morajo biti priloženi k pogodbi.

Sprememba pogodbe je možna s soglasjem obeh strank in mora biti zapisana z aneksom k pogodbi. Za nekatere pogodbe, npr. za transakcijski račun oziroma plačilne storitve, veljajo posebne zakonske določne, ki bankam omogočajo spreminjanje pogodbenih določil na način, da stranko obvestijo pred uveljavitvijo sprememb in vam dajejo možnost odstopa od dogovorjene pogodbe, brez posledic za vas.

Na koncu pa še eno zelo splošno opozorilo: vse kar se dogovorite z banko naj bo vedno v pisni obliki.