Združenje bank Slovenije

Nasveti za upokojence

Banke imajo za upokojence navadno posebne pakete in ponudbo. Zanje povprašajte pri svojem osebnem svetovalcu ali v svoji poslovalnici. Z upokojitvijo se vam ‒ predvsem zaradi spremembe višine rednih prilivov ‒ spremeni boniteta.

Banke imajo lahko tudi nekatere omejitve, kot je najvišja starost ob izteku kredita. Predvsem pri najemu kredita se morate zavedati, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ne omogoča vedno plačevanja obrokov kreditov v breme pokojnin, še posebej, če je obrok tako velik, da bi bil preostali znesek pokojnine, ki bi ga ZPIZ nakazal na vaš račun, manjši od minimalne plače. V takem primeru boste morali kreditni obrok plačati s trajnim ali univerzalnim plačilnim nalogom.
  
DOGODKI