Združenje bank Slovenije

Unovčitev zavarovanja

Če imate obveznosti do banke in so te zapadle (jih niste pravočasno poravnali), bo banka skladno s pogodbo, na katero je vezano zavarovanje, in internimi akti unovčila sklenjeno zavarovanje. Pred unovčenjem zavarovanja vas bo banka najmanj enkrat pisno obvestila o zapadlem neplačanem dolgu. Svetujemo vam, da se v takem primeru oglasite v banki in skupaj z bančnim uslužbencem poiščete najboljše možnosti za plačilo obveznosti. Banka v primeru neporavnanih obveznosti poseže v dobroimetje stranke tudi pred odstopom od pogodbe. Pri poplačilu pa nima prednosti pred upniki, ki so na vaše vloge (sredstva) vložili pravnomočne izvršbe prek sodišča ali davčne uprave.

Če ste svoje obveznosti do banke zavarovali s sklenitvijo zavarovanja (zavarovanje najetega kredita ali limita) pri zavarovalnici, bo po unovčenju zavarovanja s strani banke poskušala dolg od vas izterjati zavarovalnica.

Opozarjamo vas, da boste morali dolg na koncu vendarle plačati, zaradi dodatnega obračuna obresti pa bo treba zavarovalnici povrniti še večji znesek, kakor če bi takoj plačali banki. Temu se lahko izognete le z dodatnimi zavarovanji, ki kreditojemalcu za dokaj ugodna nadomestila zagotavljajo predvsem večjo finančno varnost, saj zavarovalnica ob izrednih dogodkih (brezposelnost ‒ zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca; smrt, invalidnost – življenjsko zavarovanje kreditojemalca) dejansko prevzame del dolga ali celoten dolg, ne da bi tega kasneje terjala od kreditojemalca.
DOGODKI