Združenje bank Slovenije

Sprememba storitev in tarife (študent, zaposlen, upokojenec)

Banke imajo v svoji ponudbi za posamezne ciljna skupine prebivalstva oblikovane posebne ponudbe.
Ob spremembi statusa se vam lahko ugodnosti povečajo ali pa zmanjšajo, kar je navadno opredeljeno že v pogodbah in splošnih pogojih poslovanja. Banke ne smejo enostransko spreminjati pogojev poslovanja.

V skladu z veljavno zakonodajo banke običajno spremembe poslovnih pogojev dogovarjajo individualno z osebnim privoljenjem strank, Če pa gre za množične posle, pa z zadosti zgodnjim obveščanjem (v veljavi je rok 2 meseca) tako, da imajo stranke možnost in pravico brez posledic prekiniti poslovno sodelovanje, če se ne strinjajo z novimi spremenjenimi pogoji poslovanja.

Tako kot ima v pogodbi opredeljeno pravico odstopa od pogodbe (in pogoje), si to pravico običajno v pogodbo zapišejo tudi banke.
DOGODKI