Združenje bank Slovenije

Razmiki med časom plačila in prispetjem plačila pri nakazilu v tujino

Nakazovanje sredstev v tujino je možno na več načinov. Čas od naročila do prispetja sredstev na račun prejemnika je lahko različen in je odvisen od načina izvedbe, zneska, valute in države, v kateri se nahaja prejemnik.

V Sloveniji so vsa nakazila med dvema strankama različnih bank praviloma izpeljana v nekaj urah oz. v istem delovnem dnevu. Pri čezmejnih plačilih (v evrih) je običajni čas izvršitve naslednji delovni dan. Seveda lahko sredstva v tujino nakažemo tudi z bančnim čekom, kjer pa bodo roki glede na način dostave pošte (hitra ali navadna) daljši.

Pri nakazilih v tujino je pomembno, da so opredeljeni vsi stroški. Poleg stroškov banke nakazovalca lahko nastanejo tudi stroški banke prejemnika. Če ni vnaprej določeno, da bo te stroške naknadno plačal nakazovalec, se lahko zgodi, da bo banka prejemniku sredstev izplačala znesek, ki bo zmanjšan za stroške banke prejemnika. Tako do cilja ne pride celoten znesek, kar je predvsem pomembno pri plačilih raznega blaga.