Združenje bank Slovenije

Vrste in značilnosti različnih načinov plačevanja ( tržnih poti)

Uporaba različnih tržnih poti predstavlja za stranke predvsem različno stopnjo udobja in s tem tudi obveznosti ter stroškov. Banke poznajo več načinov plačevanja (tržnih poti).

Bančno okence
Vaša plačila lahko izvajate na bančnem okencu, ker večino dela opravi bančni referent.

Elektronska banka, mobilna banka
Pri plačilih preko elektronske banke ali mobilne banke pa del odgovornosti – predvsem za pravilen vnos podatkov prevzemate sami, banka pa vam za to storitev zaračuna nižje stroške. Seveda pa je tudi v tem primeru v programe vgrajenih vrsto varnostnih mehanizmov in preverjanj, ki poskrbijo, da je napak malo.

Praktično pri vseh plačilih so plačilni sistemi danes naravnani tako, da zaradi takojšnjega posredovanja plačil naprej posrednikom in banki prejemnici, naknadni popravki ali celo stornacije niso več mogoče. V primeru napačnega nakazila je potrebno kontaktirali prejemnika sredstev in zahtevati vračilo sredstev. Zahtevek za vračilo sredstev na podlagi vaše pisne reklamacije lahko prejemniku sredstev posreduje banka ali pa se s prejemnikom dogovorite sami.

Samopostrežni avtomati
Določene vrste plačil lahko izvajate tudi preko samopostrežnih avtomatov (najbolj pogosti so bankomati).

Trajni nalogi in direktne obremenitve
Najenostavnejše plačevanje je s trajnimi nalogi (plačila na račune potrošnikov pri bankah) in direktnimi bremenitvami (plačevanje obveznosti praviloma za storitve podjetjem). Ti so običajno tudi najcenejši, v sistemu pa je predvidenih mnogo varovalk, kot so predhodni in naknadni ugovori transakcij, zahteve po vračilu že izvedenih plačil….

Čezmejni plačilni promet
Pri nakazilih v druge države se pred izvedbo nakazila v banki pozanimajte o možnih različnih poteh nakazila in s tem povezanimi stroški, ki so običajno odvisni od hitrosti izvršitve in višine zneska nakazila.