Združenje bank Slovenije

Davek na obresti

Tudi v Sloveniji se po veljavni davčni zakonodaji plačuje davek od obresti za vse oblike denarnih depozitov (ne velja za obresti na transakcijskem računu). Obračuna se od obresti, ki v koledarskem letu presegajo znesek 1.000 evrov, in sicer po 25-odstotni stopnji, pri čemer je odločba o odmeri davka dokončna. Davek od obresti plačate v tistem letu, v katerem so vam bile obresti izplačane. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU mora davčni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.