Združenje bank Slovenije

Opravilna sposobnost

Otroci do dopolnjenega 15. leta starosti so popolnoma opravilno nesposobni in ne morejo razpolagati s privarčevanim denarjem. To lahko delajo le zakoniti zastopniki (to so starši) oz. skrbniki, če gre za razpolaganje z nepremičninami, pa morajo to potrditi celo skrbstveni organi. Po dopolnjenem 15. letu je otrok delno poslovno sposoben, popolnoma poslovno sposoben pa je šele z dopolnjenim 18. letom, prav tako tudi s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo; po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj.