Združenje bank Slovenije

Limiti

Banke na transakcijskih računih omogočajo porabo denarja tudi ob negativnem stanju, kar imenujemo limit. Poznamo redni limit, ki ga banke odobrijo »avtomatsko«, odvisno od vrste računa, za daljše obdobje in praviloma brez stroškov odobritve. Izredni limit pa lahko banka odobri na podlagi vašega pisnega zahtevka. Odobritev je za omejeno obdobje in ni brezplačna, prav tako se je z banko treba dogovoriti o ustrezni obliki zavarovanja. Če vam bo banka odobrila limit, ima pravico vpogleda v vaše podatke o zadolženosti, ki se vodijo v sistemu SISBON - zbirki osebnih podatkov o zadolženosti posameznikov.

Banka vas je dolžna vnaprej obvestiti o višini obrestne mere za pozitivno stanje na računu, dovoljeno negativno stanje (redni in izredni limit) in nedovoljeno negativno stanje.