Združenje bank Slovenije

Odgovornost pri zlorabi plačilne kartice

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih omejuje odgovornost za škodo, ki vam je bila povzročena kot imetniku plačilne kartice. Svetujemo vam, da s kartico ravnate skrbno in odgovorno, skladno s priporočili banke, tako da boste lahko banki dokazali, da škoda ni nastala zaradi naklepa ali zaradi vaše malomarnosti. Škodo nad 150 evrov v takšnem primeru krije banka. Primeri zlorab so zelo različni, zato ne obstaja splošno pravilo o določanju odgovornosti, ampak se vsak primer zlorabe obravnava samostojno.