Združenje bank Slovenije

Zmanjšanje pravic oz. ugodnosti v primeru izgube rednega priliva

Glavni dejavnik pri presoji bonitete bančne stranke so nedvomno redni prilivi, kot so plača, pokojnina, renta ipd., zato ob njihovi izgubi ali zmanjšanju stranka lahko izgubi nekatere pravice:
  • Pri stranki, ki uporablja kartico ali ima odobren limit, banka preverja redne prilive na osebnem (transakcijskem) računu, zato lahko ob njihovi spremembi določi nižji limit in manjši znesek porabe na kartici.
  • Pri odobravanju kredita banka preverja kreditno sposobnost, ta pa je odvisna predvsem od rednih mesečnih prilivov, kot je plača ali pokojnina. Če se ta zniža, bo znesek odobrenega kredita manjši.
Če vam je obrok kredita od plače trgal delodajalec in ste zdaj izgubili priliv (ali pa ste se upokojili), vam svetujemo, da se z banko dogovorite za drugačen način plačevanja (s trajnim nalogom, univerzalnim plačilnim nalogom). Banka bo namreč pri odobritvi novih storitev preverila tudi, ali ste svoje obveznosti v preteklosti pravočasno poravnavali.

DOGODKI