Združenje bank Slovenije

Predčasna razvezava depozita

Možnost in pogoje za predčasno razvezavo depozita banka navadno opredeli že v pogodbi o sklenitvi vezanega depozita. Ob predčasni razvezavi depozita banka obračuna stroške razvezave. V nekaterih bankah so ti pogoji lahko drugačni ob izrednih dogodkih (smrt, izselitev iz države, ločitev itd.). V teh okoliščinah bo banka vaš primer obravnavala individualno.

Velikokrat je za komitenta ugodneje, da namesto razvezave depozita najame premostitveni kredit, kjer je obrestna mera običajno za eno do tri odstotne točke višja od obrestne mere na vezanem depozitu, najeti pa je možno zneske do okoli 90 odstotkov zneska vezanega depozita. Ob najetju premostitvenega kredita, ki se poplača ob poteku depozita, banka zaračuna tudi stroške odobritve kredita.


DOGODKI