Združenje bank Slovenije

Razveza

Če ste ob ločitvi spremenili stalni ali začasni naslov ali priimek, banki čimprej predložite nov veljavni osebni dokument, da bodo v banki poskrbeli, da boste vsa obvestila prejemali na novi naslov. Banke imajo po zakonu pravico hraniti kopijo vaše osebne izkaznice ali potnega lista.

Preverite tudi pooblaščene osebe na vaših računih in prekličite neustrezna pooblastila oz. uredite nova. Prekličite kartice pooblaščenca. Preverite, ali je pooblaščenec zase na vašem računu odprl direktne obremenitve ali podobne koristi. Preverite upravičence morebitnih zavarovanj. Če ste imeli s partnerjem odprt skupni račun, odprite svoj račun in nanj preusmerite svoje prilive. Preverite tudi, kaj in za koga plačujete z direktnimi obremenitvami (trajniki) na svojem računu.
DOGODKI